Toiminta

 

TUUMA –hankkeen tavoitteena on:

 • Auttaa tiloja, joiden työtaakka on liian suuri
 • Selvittää maatilojen työvoimatarve ja työvoimatilanne tällä hetkellä
 • Löytää keinoja vastata maatilojen kasvaviin työvoimatarpeisiin
 • Parantaa valmiuksia toimia työnjohtajana ja työnantajana
 • Päivittää työntekijöiden osaamista tilojen tarpeita vastaaviksi
 • Löytää työntekijän ja työnantajan lisäkoulutustarpeet
 • Lisätä yhteistyötä TE-toimiston kanssa

Hanke toteuttaa:

 • Tilakäyntejä joissa mietitään helpostusta liialliseen työmäärään
 • Koulutusta työntekijöille
 • Työnantajakansio tiloille 
 • Hakuprosessin pilotointi, toimiva hakuprosessi eri tilanteisiin
 • Luo pohjaa palveluyrittäjyydelle

Toiminta

TUUMA –hankkeen yksi keskeinen toiminta ovat tilakäynnit, joilla muodostetaan kokonaiskuva tilan tilanteesta. Mietitään, mikä olisi kullekin tilalle paras vaihtoehto. Tulisiko kehittää toimintatapoja, hankkia työvoimaa, ulkoistaa vai hankkia teknologiaa.

Monet yrittäjät miettivät valmiuksiaan toimia työnantajana. Työehtosopimus ja muut työntekijän palkkaamiseen liittyvät asiat saattavat mietityttää. Hankkeessa järjestämme koulutusta esimerkiksi näihin asioihin.

YSAO Vipuvoimaa ESR